Retningslinjer for bonusprogrammet

Retningslinjer for bonusprogrammet

Medlemskab

Når du er kunde hos Vesterålens Naturprodukter ApS bliver du automatisk medlem af vores bonusprogram. Du får bonuspoint ved køb af udvalgte produkter. Disse bonuspoint kan du som kunde med et aktivt abonnement bruge på et udvalg af kosttilskud og andre produkter. Abonnementet er personligt og optjente bonuspoint kan ikke benyttes af andre end dig som kunde. Ønsker du ikke at være med i bonusprogrammet, kan du kontakte vores kundeservice via telefon eller e-mail og afmelde dig. Bonus-programmets til enhver tid gældende indhold, vilkår, pointsystem og evt. anden information er tilgængelig på vesteralens.dk.

Optjen bonuspoint 

Køb af følgende kosttilskud giver bonuspoint: Active Omega-3, Multivitamin 88, Argus 44, Cal-Mag og Maxiflex. Optjening af point gælder ikke på produkter, som er købt i butikker, på apoteker, gaver, gratisprodukter og bonusprodukter. Du kan se antal bonuspoint, du optjener ved køb pr. produkt på hjemmesiden. Du finder din bonussaldo på din seneste faktura eller ved at kontakte kundeservice.

Gyldighedsperiode for bonuspoint

Ubenyttede bonuspoint som er ældre end tre år vil blive slettet. Saldoen opdateres hver måned.

Anvendelse af bonuspoint

Kunder med et aktivt abonnement kan anvende optjente bonuspoint til at bestille bonusprodukter. Udvalget af bonusprodukter opdateres jævnligt. Se en oversigt over bonusprodukterne og hvor mange point de kræver på hjemmesiden. For at bestille et bonusprodukt må du kontakte kundeservice på telefon eller via e-mail. Vesterålens Naturprodukter ApS tager forbehold for udsolgte og midlertidige utilgængelige bonusprodukter.

Levering af bonusprodukter

Bonusprodukter leveres sammen med din næste almindelige leverance. Hvis du ønsker dine bonusprodukter leveret separat, pålægges der porto. Ved opsigelse af abonnement Opsiger du dit abonnement på Active Omega-3 og har en udestående bonussaldo, vil du beholde medlemskabet af bonusprogrammet i tre år efter opsigelsen. 60 dage efter opsigelsen vil bonussaldoen blive reduceret til 10.000 point. Er saldoen lavere end 10.000 point ved tidspunktet for opsigelsen, beholder du alle dine point. Når treårsperioden er udløbet, bliver saldoen helt slettet med mindre, du forinden har givet kundeservice besked om, at du ønsker at beholde dit medlemskab. I så fald er medlemskabet gyldigt indtil du selv opsiger det. Hvis du bliver kunde igen inden din bonussaldo slettes, genaktiveres din konto og din bonussaldo vil i så fald være uforandret.

Fejl registrering af point

Vesterålens Naturprodukter forbeholder sig retten til at tilbageholde eller slette bonuspoint som måtte være fejl registreret på medlemmets konto samt rette til at reducere bonussaldoen ved ubetalte fakturaer.

Personoplysninger

Vi sætter en ære i at beskytte vores kunders personlige oplysninger og sørge for at al behandling af persondata sker i henhold til gældende lovgivning. Du kan læse mere om registrering og behandling af persondata her.

Generelle vilkår

Vesterålens Naturprodukter ApS forbeholder sig retten til at ændre vilkår også gældende allerede optjente bonuspoint, samt at afvikle eller erstatte bonusprogrammet med én måneds varsel. Oplysninger om ændringer offentliggøres på vesteralens.dk og kan også oplyses ved henvendelse til kundeservice. Afvikles bonusprogrammet af lovmæssige årsager, domstolsbeslutning eller grundet en anden type af forbud udarbejdet af myndighederne, kan bonusprogrammet afvikles med øjebliklig virkning. Vesterålens Naturprodukter ApS er herudover berettiget til at sende en servicemeddelelse til dig pr. e-mail umiddelbart før medlemskabets ophør tre år efter opsigelse af dit abonnement. Formålet er at orientere dig om det forestående ophør samt at oplyse om, at medlemskabet kan forlænges ved at kontakte kundeservice. Vesterålens Naturprodukter ApS har desuden ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser overfor medlemmerne til et andet retssubjekt (selskab), for eksempel i forbindelse med en omlægning af bonusprogrammet eller en selskabsmæssig reorganisering. Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning af medlemsvilkårene for Vesterålens Naturprodukter ApS bonusprogram gælder dansk lov.