Solide studier

Det har blitt publisert flere studier på oralt inntak av kollagenpeptider under varemerket Verisol®. Resultatene er oppsiktsvekkende gode.

Alle studiene er dobbelt-blinde, randomiserte og placebokontrollerte. Dette betyr at deltakerne ble tilfeldig plassert i to grupper hvor den ene ble gitt virkestoffet, mens den andre gruppen fikk ett placebo (pulver uten virkestoff). Hverken deltakerne i studiene eller de som utførte målingene fikk vite hvem som fikk hva. I tillegg ble effekten lest av ved hjelp av instrumenter, som gjør det umulig å subjektivt påvirke avlesning av resultatene.

Gjennomsnittlig reduksjon i rynkedybde på hele 20,1 %
Studien ble utført på 114 kvinner i alderen 45-65 år. Deltakerne fikk enten 2,5 g Verisol® eller placebo én gang daglig i 8 uker. Huden ble objektivt målt på alle før de startet behandlingen. Etter 4 uker viste gruppen som hadde fått Verisol® en statistisk signifikant reduksjon i rynkedybde rundt øynene på mer enn 7,2% i gjennomsnitt, og etter 8 uker ble det målt en reduksjon på hele 20, 1% i gjennomsnitt. (Maksimal reduksjon hos en av deltakerne ble målt til 49,9%).
I en undergruppe ble det foretatt biopsi både før og etter behandling. Resultatene viste meget gode resultater på hudens kvalitet, elastisitet og utseende.

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9.

Økt elastisitet
69 friske kvinner i alderen 35-55 år deltok i studien. Alle fikk målt hudens elastisitet etter daglig inntak av enten 2,5 gram Verisol® kollagen eller placebo i 8 uker. Hudens elastisitet ble målt ved hjelp av et vakuminstrument og studien viste en signifikant forbedring for gruppen som inntok Verisol® kollagen, målt opp mot placebogruppen.

Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55.

Mindre cellulitter
Studien pågikk over 6 måneder og ble foretatt på 105 friske kvinner i alder 24-50 år med moderat grad av cellulitter. Man kunne konkludere med at graden av cellulitter ble redusert og hudens tekstur ble betydelig forbedret på lårene for gruppen som fikk Verisol® kollagen. I tillegg var hudens tetthet økt sammenlignet med kontrollgruppen.

Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. J. Med Food 2015 18(12):1340-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24401291

The Solution™ Anti-wrinkle collagen er et pulver, helt uten smak, som kan mikses i valgfri mat eller drikke. Daglig inntak bidrar til å øke hudens elastisitet, samt glatte ut huden både i ansiktet og på kroppen.